Mina trötta ögon vill vila på något vackert o mjukt
men det är svårt när allt i världen har blivit sjukt
visst finns det kanske något att se bakom min dörr
men det är absolut inte lika mycket som förr

Då kunde blickarna följa allt fint som svävade förbi
men nu måste man anstränga sig för se där ut i
världen har börjat falla samman o vi följer dess trad
så snart står vi tillsammans vid stupet på rad

Men om vi kunde hjälpas åt med det onda o illa
så kanske vi åter fick se på något som vi gilla
vi ska väl bevara vår jord som vårt eget eden
så vi kan samlas till den eviga fina freden