Utbildningsvikariaten är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd riktad mot dem som står nära arbetsmarknaden, anser Maria Larsson.
– Arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste riktas mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör nystartsjobben som nu ökar i antal.
Fortsatt stöd ges året ut för dem som redan studerade när beslutet togs att avskaffa utbildningsvikariaten.

Satsningen på Kompetensstegen fortsätter dock poängterar Maria Larsson. Men hon är kritisk till resultatet.
– 40 procent saknar fortfarande utbildning för yrket inom äldreomsorgen. Den siffran har inte förändrats trot Kompetensstegen.
Kommunerna har ansvar, anser hon, för en bra kompetensförsörjning.
– Möjlighet att ta ut pengar från Kompetensstegen finns även under 2008. Vi kan gå in med ytterligare stöd för vidareutbildning.
Långsiktiga satsningar är också viktiga.
– Vi måste titta på grundutbildningens struktur och omvårdnadsprogrammets attraktionskraft.