SL:s begäran togs inte ens upp till behandling när det gäller själva sakfrågan, att kontantstopp är fel och onödigt. Arbetsmiljöverket anser att SL inte är en part i målet eftersom det är bussbolagen som är arbetsgivare och har arbetsmiljöansvaret.