Socialstyrelsen slog nyligen fast att fler yrkesutbildade behövs i äldreomsorgen, i dag saknar 40 procent yrkesutbildning.
Utbildningsvikariaten infördes för att fler skulle få yrkesutbildning. Men den nya regeringen beslutade att stöd inte ska ges till fler utbildningsvikariat.

Som mest fanns i fjol 2 124 utbildningsvikarier. Det innebar att minst dubbelt så många kunde studera, enligt Kompetensstegen. Men sedan dess har antalet utbildningsvikariat som kommunerna får ekonomiskt stöd för minskat med 60 procent.
För kommuner som planerat utbildningar för en längre period och anställt vikarier blir det här dyrt enligt Ilmar Reepalu, ordförande för Svenska Kommunförbundet.
– Kommunerna får ta halva kostnaden för de vikariat som kommit i gång, det innebär närmare en halv miljard kronor. Många har också skrivit kontrakt med utbildningsanordnare. Hur många som kan göra omprioriteringar är svårt att överblicka, säger Ilmar Reepalu.

Enköping och Östersund tillhör dem som har anslagit extra pengar till vikarier för att de som börjat en utbildning ska gå klart. Men många kan inte gå klart, i Sandviken är det problem.
– Behov av rätt kompetens är självklart, när många inte har den. Det har rått stor samsyn om utbildningssatsningen. Den största besvikelsen är att staten bryter avtalet, och det sker en andra gång efter att man bröt avtalet om plusjobben, säger Ilmar Reepalu.

Fakta

Under högst sex månader har arbetsgivaren kunnat anställa utbildningsvikarier när den ordinarie personalen studerat.
Stödet till nya utbildningsvikariat försvann efter den 24 oktober ifjol.
För dem som redan studerade då får arbetsgivaren fortsatt stöd för utbildningskostnaden med 50 procent, max 1 000 kronor per vecka och anställd, under 2007.