IUL, som står för den internationella unionen för lant- och livsmedelsarbetare samt hotell- och storköksanställda, håller just nu kongress i med över 500 delegater från hela världen.
Många brännande frågor står på dagordningen.
Den mycket dåliga arbetsmiljön i livsmedelsnäringen, där livsfarliga bekämpningsmedel som orsakar dödsfall och sterilitet är vardagshändelser. Mot detta arbetar IUL som är en av de mest aktiva och framgångsrikaste fackliga internationalerna.

På kongressen deltar fem kommunalare; Karin Näsmark, Anja Westberg, Anders Bergström, Anders Jonsson och Lennart Johansson (som alla hukar i snöfallet på bilden ovan).
Redan första dagen brände det till när ett förslag till stadgeändring kom från den kvinnokonferens som föregick kongressen ansåg att det måste till kvotering om jämställdhet snabbt skulle kunna uppnås.
Och kvinnorna fick tungt stöd av generalsekreteraren Ron Oswald som sa:
– Visst har vi haft en utveckling där kvinnor är med i unionen i allt högre grad. Men nu är det dags för en förändring, det går för sakta. Med nuvarande takt skulle IUL vara jämställt först 2036. Om det gällde målet för någon annan sektor skulle ni ge mig sparken direkt!

– Andelen kvinnor bland medlemmarna i livsmedelsproduktionen är i majoritet. Varför skulle de då företrädas internationellt mest av män? säger Karin Näsmark som också sitter i Kommunals förbundsstyrelse.
Vad är ditt intryck hittills av kongressen?
– Det här är min andra IUL-kongress. Jag har lärt känna fackligt aktiva från hela världen, berättar Karin.
– En av de allra viktigaste frågorna är livsmedelssäkerheten och de transnationella företagens makt över vår dagliga mat.