Vatten är en rättighet. Därför måste vattenförsörjningen hållas utanför alla avtal om frihandel. Det kräver fackföreningar, chefer i  offentliga vattenföretag och en rad sociala organisationer.
Bakom demonstrationen står bland annat EPSU, den europeiska fackliga federationen för offentligt anställda.

Enligt EPSU använder EU internationella samtal om frihandel till att förmå utvecklingsländerna att öppna sin vattensektor för de europeiska privata företagen. Det rör sig inte bara om samtal inom WTO, världshandelsorganisationen utan i en rad andra sammanhang.

På världsvattendagen den 22 mars kommer över 60 organisationer, bland annat de fackliga, att publicera ett uttalande. Där kräver de av EU-kommissionen:
– Sluta använd biståndspengar till att ge den privata sektorn inflytande.
– Håll vatten utanför frihandelsavtalen.
– Investera i de offentliga vattenföretagen.
– Satsa på att låta väl fungerande offentliga vattenföretag ge råd och expertishjälp åt mindre effektiva vattenanläggningar i u-länderna.