Henrik Johansson, 37, ombudsman Kommunal Väst, Göteborg
– Jag tycker att Mona Sahlins tal annonserar ett tydligt stilbyte. Att det är dags för något nytt. Hon pratade om utveckling och förnyelse av arbetsmarknadspolitiken, det var många saker som kändes väldigt rätt. Det jag tyckte var bäst i talet var det om vårt uppdrag att ta bort den ofrihet som finns. Det finns mycket ofrihet kvar, kvinnors löner, invandrares möjlighet att få jobb, bostadsfrågan. Det finns en räcka ofriheter för oss att ta itu med.

Majlene Ahlgren, 43, barnskötare, Enköping
– Det känns jättebra att Mona Sahlin så tydligt lyfte fram partiet och facket tillsammans. Jag tycker att det var ett mycket bra tal som förmedlade hopp.  I Kommunalarhjärtat kändes det förstås bra att hon tog upp rätt till heltid och högre löner. Men samtidigt är ju många av dem som sitter här som kongressombud kommunpolitiker och arbetsgivare, och dem har inte tagit sitt ansvar fullt ut.