– Att man faktiskt ser den samlade fackföreningsrörelsen, och dess styrka. Maud Olofsson säger att hon vill ha kollektivavtal, men att de ska vara individuella. Om man säger så tycker jag att man har ganska dålig koll på vad det handlar om.

Varför är det viktigt att delta i morgondagens manifestation?
– Angreppen mot kollektivavtalen har hårdnat med den nya regeringen. Medlemmarna måste vara medvetna om det. Det handlar om den fackliga rörelsens hjärta.

Manifestationen...

... börjar klockan 12.30. Wanja Lundby-Wedin är huvudtalare tillsammans med Socialdemokraternas nya partiledare som väljs 30 minuter innan manifestationen börjar.