Det här kan jag ibland känna en viss frustration över. Visst bejakar jag allt vad teknisk utveckling heter, men det innebär också att allt förväntas gå så mycket fortare.
Skickar någon ett SMS, MMS, Mail eller röstmeddelande tror de flesta att det ska få ett svar redan inom någon timme. Jag skulle inte få göra något annat än sitta med telefonen vid örat och framför datorn hela dagarna om det skulle fungera.

Läser i tidningen om Nystartsjobben, som inte blivit den succé som man kanske räknat med. Framförallt Alliansen som ser det som ett alternativ till Plusjobben som de bestämde sig för att ta bort.
Endast 2500 jobb har blivit tillsatta av de beräknade 20000.
O andra sidan kommer jag ihåg när Plusjobben skulle igång så fanns det en viss tröghet i det också.
Så vi får väl vänta och se.

Idag har avdelningen ordförandeträff, men den ska jag inte vara med på. Skulle som sagt varit kvar på Marholmen, men har ett läkarbesök kl.8.15 så jag åkte hem.

Senare har vi Gymnasienämnd där jag är ordförande. Som facklig i Kommunal är det ganska vanlig att man har politiska uppdrag. Då våra verksamheter styrs av politiska beslut är det viktigt att vi är med och påverka.
Den kommer säkert hålla på till sent ikväll, eftersom vi har ett ärende där som fått otroligt stora politiska proportioner.
I höstas beslutande dåvarande nämnd att föreslå Skolverket avslag på ett gymnasium som ville starta en utbildning i hästhållning. Nämnden var enig sånär som en moderat ersättare som gjorde en protokollsanteckning kring det.
Gymnasiet fick avslag från Skolverket, men efter överklagan ändrade Skolverket sitt beslut. Det fanns inget argument som förändrade sakfrågan så kommunen bestämde sig för att överklaga tillstyrkandet från Skolverket till Länsrätten i Stockholm. Detta sker på delegation av utbildningschefen.

När sedan elever som tänkt söka utbildningen och deras föräldrar börjar protestera mot det, så reagerar Alliansens politiker fullt ut. De försöker givetvis driva oppositionspolitik på detta, som jag kan ha respekt för. Men de gör det på ett sätt där sakkunskap fullständigt lämnas utanför.
De jämför med de program vi har idag med olika individuella inriktningar, som ex. basket och fotboll. Gör detta till en genusfråga. De vill inte se skillnaden mellan program och individuella inriktningar.

Dessutom ser vi att det är en mycket smal yrkesutbildning, där man inte kommer att ha möjlighet att läsa vidare till ex. hippolog eftersom det inte ger behörighet till högskola/universitet utan att först läsa upp vissa ämnen. Länsarbetsnämnden säger också att det inte finns någon arbetsmarknad för 60 elever varje år med yrkesutbildning i hästhållning.

Landstinget driver ett Naturbruksgymnasium på uppdrag åt kommunerna i länet, och vi ser att det fyller behovet gott och väl. Det finns givetvis fler skäl till varför vi överklagat.
Så som ni förstår kommer den här frågan att bli föremål för an lång och het debatt i nämnden.

Om de nu inte accepterar och förstår vad vår kommunjurist säger i ärendet. Att det nämligen  oavsett vad nämnden har för uppfattning i frågan kring att dra tillbaka överklagandet (vilket man från Alliansen kräver) inte kan göra det eftersom utbildningschefen har gjort överklagandet utifrån den delegation han besitter.
Vi får väl se.