– Det var jättebra att få pengarna. Att vara barnskötare innebär att man har en identitet, då lyfts självkänslan, säger Henric Björkman.
Sedan fem år arbetar han som barnskötare, nu på fritidshemmet Toppluvan vid Hagbyskolan i Linköping. I höstas erbjöd rektorn Henric Björkman att validera det han lärt sig i jobbet. I drygt ett halvår  studerade han varannan vecka tillsammans med 15 andra. Totalt läste han in 1 350 gymnasiepoäng inom barn och fritidsprogrammet. Föreläsningar, hemuppgifter och grupparbeten i bland annat pedagogik och kommunikation.

Valideringen var bra för självkänslan.
– Jag tror mer på mig själv nu än tidigare. Jag vågar köra en linje för att reda ut en konflikt.
Tidigare tjänade Henric Björkman 11 220 kronor i månaden på 75 procents tjänst. Nu har han 14025 kronor.
De tio kommunalare som deltog i valideringen fick lönehöjningar på som högst 3 740 kronor och som lägst 62 kronor. Allt räknat på  heltidslöner. Kommunals sektionsordförande Kim Öhman säger:
– Kommunen får igen sina pengar. De får människor som är alerta och hungriga att ta för sig.
Valideringen innebär också att barnskötarna har större möjlighet att få jobb i hela landet.

Validering i Linköping

Validering innebär att pratisk erfarenhet överförs till teoretiska poäng.
Barnskötarna har läst karaktärsämnen som pedagogiskt ledarskap, skapande i verksamhet och annat.
I Linköping har även undersköterskor fått sin kompetens validerad.