SVAR: Om vi hänvisar till facklig avdelning eller sektion beror det oftast på att frågan är kortfattad och inte ger en heltäckande bild av bakgrunden.
Om en jobbavdelning läggs ned och det medför uppsägning av personal gäller principen ”sist in – först ut”. Om nedläggning medför omplacering till andra arbeten men inte uppsägningar, måste arbetsgivaren komma med skäliga omplaceringserbjudanden till dem som berörs. Då är det inte givet att samma regler tillämpas som vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Du får alltså ”standardsvaret”: ta kontakt med din sektion, så får du veta om det finns några överenskommelser mellan arbetsgivaren och det lokala facket hur omplacering till andra verksamheter ska genomföras.