SVAR: Den som själv väljer att sluta sin anställning blir avstängd ett antal dagar beroende på hur länge anställningen skulle ha varat. Vanligast är 45 avstängningsdagar. Om du sagt upp en anställning är det troligt att du blir avstängd. Har du däremot inte haft en anställning utan bara varit timanställd för en viss timme eller dag finns det inget att säga upp och alltså blir du inte avstängd. Om du däremot tackar nej till fortsatt arbete kan dagpenningen bli nedsatt med 25 procent i 40 dagar första gången det sker och andra gången med 50 procent. Tredje gången upphör rätten till ersättning helt.
A-kassan kan kräva arbetsgivarintyg så långt tillbaka i tiden som vi anser att vi behöver för att kunna handlägga ett ärende på rätt sätt. Det finns alltså ingen direkt tidsgräns, men vanligen kräver kassan arbetsgivarintyg för de senaste 12 arbetade månaderna.