SVAR: För att bli medlem i a-kassan krävs att man arbetar minst 17 timmar per vecka i minst fyra veckor av en femveckorsperiod och fortsätter att arbeta i samma omfattning. Om du var anställd men inte arbetade på grund av mammaledigheten, så är det anledningen till att du inte beviljades inträde.