SVAR: Det är svårt att svara på din fråga då det inte framgår var du arbetar. I en del av våra kollektivavtal ska arbetsgivaren komma överens med det lokala facket om arbetstidens förläggning genom schema. Men det förekommer också att arbetstidsschema upprättas i samråd mellan arbetsgivaren och medarbetaren.
I den situation du befinner dig kan schemat se väldigt ojämnt ut. Efter årsskiftet ska dock den nya arbetstidslagen gälla. Det är därför viktigt att scheman ses över så de överensstämmer med lagen. Vänd dig till lokala facket så de kan titta över ditt schema.