Möte inbokat med förhandlingsansvarig på Landstinget, det gäller ett avvikelseavtal på arbetstidslagen. Avvikelsen är förankrad med Annica J på förbundet och handlar om dygnsvilan.

Skriver fram förhandlingsframställan på tvist uppkommen i Mjölby kommun.
Kommunen har skickat hem killar på service och entreprenadkontoret då dessa varit inne på beredskap för att klara dygnsvilan. Problemet är att arbetsgivaren gjort löneavdrag de timmar som personalen skickats hem. Det innebär att i de här fallen får arbetstagaren inget extra för sin beredskap utan i praktiken blir det att jämställa med någon form av förskjuten arbetstid. Det som normalt skulle varit övertidsersättning äts upp av löneavdraget, och kvar blir endast vanlig timlön, får de sen gå hem från ordinarie arbetstid med löneavdrag blir det inget kvar.

I de här fallen får vi verkligen hoppas att den tolkning vi gör håller. Annars kan vi skrota allt vad beredskap heter. Vad finns det för drivkraft för medlemmarna att ha beredskap om det endast kommer handla om att man från arbetsgivarens sida kan förändra arbetstiden över dygnet genom att man namnmässigt kallar det för beredskap.

Skriver klart den del av verksamhetsberättelsen som jag har ansvar för. Det handlar om fackligt politiskt och arbetsmarknadsfrågorna. Samt ett avsnitt som avtalsansvarig. Det har varit så mycket under en längre tid att jag inte hunnit med det.