Europafacket anser att offentliga tjänster är avgörande för social, ekonomisk och regional sammanhållning i Europa. Tjänsterna måste vara av hög kvalitet och tillgängliga för alla. Tills nu har alternativen som EU-kommissionen presenterat för att utveckla de offentliga tjänsterna varit liberalisering eller privatisering  Det är dags att hitta andra lösningar, säger EFS

En miljon namn hoppas man få in till Europafacket EFS kongress i Sevilla i slutet av maj.
Alla europeiska medborgare ska ha lika tillgång till offentliga samhällstjänster. De är bara så EU kan garantera medborgarnas grundläggande rättigheter, menar EFS.