OlgaTrots lagar och program om jämställdhet råder en föråldrad syn på mäns och kvinnors roller. Kvinnolönerna är i genomsnitt 20-25 procent lägre än männens.

Män fortsätter att dominera i politiken och affärslivet. Det finns ingen kvinna i regeringen och mindre än tio procent i riksduman (den ryska riksdagen). 8:e mars i Ryssland liknar snarare det västerländska firandet av alla hjärtans dag, där kvinnor uppvaktas med blommor.
Olga Klimova berättar att den allmänna känslan är att under Sovjettiden, när staten stödde familjer och uppmuntrade kvinnor i arbetsliv och politik, var lönerna högre och mer jämlika.
Det fanns bättre tillgång till daghem, fri undervisning och fri sjukvård, ja större trygghet överhuvudtaget. Kvinnorna var mer respekterade.

Därför kämpar Olga Klimova för mer jämlika villkor mellan män och kvinnor.
– Det måste bli fler ledande kvinnor i beslutande positioner, inte minst inom facket, säger hon.
På frågan om det ändå har gått framåt svarar hon:
– Kvinnor har i alla fall börjat organisera sig och kämpa för sina rättigheter.

ID: Olga Klimova

Ålder: 48 år.
Yrke: Internationell sekreterare inom fackförbundet LIPSWU, Local Industries and Public Services Workers Union.
Arbetstid: Åtta timmar om dagen och mycket mer.
Familj: En son, 18 år.