Lite historia kring kvinnodagen: 

1911 firades Internationella kvinnodagen för första gången, då den 19 mars, i Tyskland, Österrike, Danmark och Schweiz. Rösträtt, fred och social omsorg stod i fokus.

1912 firas dagen för första gången i Sverige.

1921 beslutas vid kommunisternas andra internationella kvinnokonferens att kvinnodagen alltid ska firas 8 mars.

1972 får kvinnodagen genombrott i Sverige i och med att Grupp 8 och Svenska kvinnors vänsterförbund anordnar en manifestation.

1978 blir Internationella kvinnodagen en av FN:s högtidsdagar.