Hon och andra Rysslandsexperter medverkade i det seminarium som Kommunal arrangerade i Stockholm den 8 mars.

Med det klibbiga golvet menade hon det ansvar för relationer och hushållsarbete som de ryska kvinnorna har och som påverkar löner och arbetsvillkor. Kvinnorna har 63 procent av männens löner, trots att de är mer välutbildade än männen.
Och det är de unga och välutbildade kvinnorna som har svårast att få jobb, berättade Olga Klimova. Det tar också ängre tid för arbetslösa kvinnor att få jobb igen, jämfört med männen.

Men kvinnorna i Ryssland är å andra sidan vana att hitta sätt att överleva i svåra tider. Männen är på många sätt förlorare.
– När muren föll, snubblade männen. Så sägs det ibland, sa Elsa Håstad, från SIDA. SIDA har stöttat mansjourer och pappa-utbildningar bland annat i Ukraina.
Männens genomsnittliga livslängd är 59 år, kvinnors 72. Alkoholismen är ett jätteproblem, och i mitten av 90-talet fanns det fler ryska barn på barnhem än under kriget.

– Våldet mot kvinnor är utbrett. I var fjärde familj finns våld och 36 kvinnor dödas varje dag i Ryssland.
Ändå är de ryska kvinnorna på många sätt starka och vet sitt värde, sa Elsa Håstad.
– Men de måste bli politiskt intresserade och återerövra de politiska arenor som många av dem lämnade i samband med systemskiftet.

Hur är det med barnomsorgen i Ryssland? var en av frågorna till Olga Klimova.
– Under kommunisttiden fanns det gott om daghem, både kommunala och på de stora arbetsplatserna. När det amerikanska hemmafruidealet påverkade många efter murens fall stannade många hemma längre med småbarnen, även om de aldrig tänkte bli hemmafruar. Men det ledde till att många daghem stängdes. På företagen kom den nya chefer som inte tyckte daghem var viktiga. Så blev det som en ond cirkel, inga barn, därför inga daghem och inga daghem, därför inga barn.

Kommunals ordförande Ylva Thörn tyckte sig se att solidariteten och kvinnorörelsen inte var lika stark idag som på 70-talet I Sverige. Men det vore fel att underskatta styrkan hos kvinnor, svenska som ryska:
– Vi ska inte göra oss till offer. Istället ska vi lita till vår kraft, kliva fram och sätta dagordningen.