Lagstadgad minimilön står i centrum för fackförbundet Ver.dis krav.
Ver.di kräver att ingen lön får vara under 7,50 euro i timmen, det vill säga under 69 kronor.
Under mottot ”Kvinnorna måste kunna leva på sitt arbete” görs aktioner runt om i landet.
3.3 miljoner människor i Tyskland arbetar för svältlöner varav 70 procent är kvinnor, enligt facket.

Minimilönen skulle göra att Tyskland når en västeuropeisk nivå och att det blir slut på de skandalöst låga lönerna, enligt Margret Mönig Raane, vice ordförande i Ver.di.
Hon kräver även att barnomsorgen byggs ut och vänder sig emot dem som försöker förhindra detta, till exempel inom kyrkliga kretsar och en del kristdemokrater.

Ver.di och andra fackförbund i Europa gör dessutom 8:e mars till en gemensam aktionsdag, där de kräver bättre arbetsvillkor för de anställda hos affärskedjan Lidl.