Arbetsmiljöverkets beslut gäller i första hand den trafik som Swebus och Busslink bedriver i Täby kyrkby utanför Stockholm. I praktiken gäller det även för resten av landet. Arbetsmiljöverket förbereder att utfärda liknande underrättelser för trafik i fler kommuner där vägbulor finns. Näst i tur står Huddinge.
– Om det bara finns en vägbula är det inte något större problem. Det kan vi acceptera. Men när det finns flera vägbulor inom en kort sträcka går det inte att bedriva busstrafik. Det blir obehagligt för passagerarna och förarna riskerar men för livet, säger arbetsmiljöinspektör Douglas Melander.

Arbetsmiljöverkets förbud innebär att vägbulorna måste byggas om eller att tidtabellerna för bussarna ändras.
– I praktiken innebär det ett stopp för busstrafik över vägbulor om det finns flera på samma vägsträcka. Du måste ner till 5 kilometer i timmen över bulorna för att klara de gränsvärden vi sätter för stötar och vibrationer som förarna utsätts för. Det går inte att bedriva busstrafik enligt tidtabell utifrån dessa förutsättningar.
Douglas Melander berättar att det finns förare som tvingas gå med rollator efter att dagligen ha kört över vägbulor flera gånger per tur.
– De har drabbats av kotkompressioner. Andra är sjukskrivna eller har problem med värk i rygg och nacke.
Han menar att det finns alternativ till vägbulor, som exempelvis fartkameror.
– Det finns även vägbulor som sänks ned till plan mark när bussen passerar och efter någon sekund åter höjs upp igen. Den tekniken används redan i Alingsås kommun.

I Täby kyrkby finns åtta bulor på samma vägsträcka. På nästa väg som bussen svänger in på finns fem bulor och på vägen därefter tre stycken.
Bulorna är byggda så att bussen kör över en liten kant före och efter upphöjningen. Det blir problem för ledbussar och låggolvsbussar som lätt får skador även om hastigheten är långt under de tillåtna 50 kilometer i timmen. Men även förarna riskerar som sagt skador.
– Vi sitter framför hjulaxeln på bussen. Det blir som en hävstång, vi riskerar att hamna i taket om vi inte håller oss i ratten. De som kör den här sträckan i Täby Kyrkby och jobbar heltid passerar en vägbula 20 000–40 000 gånger per år. Det är inte konstigt att det blir förslitningsskador, säger skyddsombudet Kenneth Sjölander.

Arbetsmiljöverkets förbud riktar sig mot bussföretagen Swebus och Busslink. De har arbetsmiljöansvaret för sina förare. Bryter de mot förbudet riskerar företagen 1 miljon kronor i böter.
Det är vägverket och Täby kommun som har ansvaret för vägsträckan och vägbulorna. Vägverket vill nu försöka hitta en lösning som arbetsmiljöverket godkänner. Täby kommun är emot förbudet att köra med buss över vägbulorna.
Om inget görs åt vägbulorna senast den 30 april så blir Täby kyrkby utan kollektivtrafik.

Kommunalrådet Leif Gripestam berättar att vägsträckan tidigare var olycksdrabbad. Sedan vägbulorna byggdes har inte en enda olycka med personskador inträffat.
– Vägverket har en gång i tiden godkänt att vi byggde vägbulorna. Nu vill arbetsmiljöverket tvinga oss att ta bort dem. Vi har hamnat mellan stolarna när två statliga myndigheter har olika uppfattning. Jag kräver att ansvariga ministrar ingriper för att lösa detta problem för oss, säger han.
Kommunen planerar nu att bygga om vägbulorna så att den bakre kanten på upphöjningen försvinner.

Douglas Melander säger att detta inte är tillräckligt. Även efter ombyggnaden kommer förarna att utsättas för stötar och vibrationer högt över de gränsvärden som är tillåtna.
– Kommunen sitter i sin sandlåda och bråkar i denna fråga. Till skillnad från vägverket som ska ha en eloge för att det vill lösa problemet.
Skyddsombudet Kenneth Sjölander håller med om kritiken mot kommunens agerande.
– Den har gjort detta till en prestigekamp. Att kommunen nu ropar på hjälp från regeringen imponerar inte på mig. Jag tänker fortsätta att kämpa mot vägbulorna oavsett vilken motståndaren är, säger han.