Den föreslagna tandvårdschecken ska uppgå till 300 kronor vartannat år, för alla i åldrarna 30- 74 år, och 600 kronor i åldrarna 20-29 år.
–Tanken är att tandvårdschecken ska kunna användas som delbetalning vid tandläkarbesök, säger Sofia Wallström, huvudsekreterare för Tandvårdsutredningen.

Det högkostnadsskydd som utredningen föreslår skulle innebära att ersättning för halva kostnaden utgår om tandläkarräkningen uppgår till mellan 3000 och 15000 kronor. Om kostnaden överstiger 15000 kronor utgår ersättning med 85 procent.
Yeshiwork Wondmeneh, utredare vid välfärdsenheten på Kommunal, menar att det här är en bra början, men att det fortfarande är stora grupper i samhället som kommer att hamna utanför om det nya förslaget går igenom.
–Visst är det bra att karensbeloppet sänks till 3000 kronor, från tidigare 7700 kronor. Dessutom kommer det att gälla alla och inte bara de över 65 år.  Men det finns fortfarande stora klassklyftor när det handlar om tandvård. Nästan tjugo procent av Kommunals medlemmar saknar kontantmarginaler när tandläkarräkningen går på 15000 kronor. Det är en kostnad som man snabbt kommer upp i för en del ganska vanliga ingrepp, säger Yeshiwork Wondmeneh

Det nya tandvårdsstödet föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.