Blåtonad drömrök;

ögats törst mot nattens egg

– fåglar faller fritt