Eva PerssonVarför då?
– För att skapa en mötesplats där vi kan hjälpa varandra till att bli bättre i omsorgsjobbet. Då kan vi bli säkrare i vår yrkesroll och bekräfta att vi gör rätt eller rätta till våra fel och vid behov utveckla arbetsmetoder.

Du har startat ett regionalt  demensnätverk i Hallands län, 2003. Hur kom du på det?
– Efter min KY- utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) till specialist-undersköterska inom demens så tog jag kontakt med Mia Jormfeldt, utvecklings-ledare på FoU/ Äldreomsorg, Region Halland och berättade om den positiva respons jag hade fått av personalen i mitt nätverksbyggande. Då föddes tanken på att bygga nätverk i andra halländska kommuner för att öka samverkan mellan kommunerna, omsorgspersonalen och FoU Äldreomsorg.

Vad är det för personal som ingår i nätverket?
– Det är omsorgspersonal som vårdar personer med demenssjukdomar på gruppbostäder, korttidsvård, dagvård, och geropsykiatriska avdelningar.

Finns det sådana här nätverk i andra delar av landet?
– Jag har genom kontakter varit med och byggt lokala nätverk i Lerum och i Uddevalla är man intresserade. Min vision är att sprida nätverkstanken till hela Sverige och inspirera andra till att starta nätverk och känna det engagemang och arbetsglädje ett nätverk kan ge.