Efter fyra års utredning har den parlamentariska Ansvarskommittén nu lagt fram sitt slutliga förslag till regeringen. Idén är sex till nio direktvalda regionkommuner ska ersätta dagens 21 landsting.
Dessa ska vara ersatta med en ny indelning senast till valet 2014, skriver utredningen som haft företrädare för samtliga riksdagspartier.

– Det här är förstås en utmaning, säger Ylva Thörn. Jag tycker det är kul. Det behövs en radikal utmaning med medborgarperspektivet i fokus.
Hon tycker det är viktigt att kommunernas suveräna självbestämmanderätt bevaras, men att de nu ska ges möjlighet att samarbeta på ett nytt sätt.
– Det är bra att man tar ett samlat, större grepp om det allmänna. När det gäller vård och omsorg måste man kunna få lika bra vård, vart man än bor.

Förutom ett övertagande av ansvaret för hälso- och sjukvården ges regionkommunerna ett samlat uppdrag inom regional utveckling och tillväxt.
Staten ska istället för dagens länsstyrelser också organiseras om i lika många nya län som sammanfaller med regionkommunerna.
Den nya samhällsorganisationen kan införas i ett första steg redan till valet 2010. Detta förutsätter en aktiv lokal och regional medverkan.

Ansvarskommittén har haft i uppdrag att analysera arbetsfördelning mellan stat,  kommuner och landsting. Särskild uppmärksamhet har riktats mot den regionala utvecklingen och hälso- och sjukvården.
Förslagets syfte är att skapa en långsiktigt hållbar organisering av
den offentliga verksamheten.