Hårdast drabbade är LO-kvinnorna, som jobbar deltid på en arbetsmarknad som organiserats för att slippa ordna heltidsjobb.

Deltidsarbete och timanställningar är mycket vanligt i Sverige och har ökat kraftigt under de senaste åren. Visstidsjobb ökar bland Kommunals medlemmar, främst bland kvinnor och unga och bland dem med invandrarbakgrund. 74 procent av deltidsarbetarna är kvinnor.
En del arbetar deltid av fritt val, Många är ofrivilliga deltidare, eller timanställda och pusslar så gott det går, med vikariat, halvtidsjobb, inringningar. Deras arbetsgivare erbjuder helt enkelt inte mer.

Kommunala arbetsgivare har svårt att erbjuda kvinnor heltid. Endast 7 procent av landets kommuner erbjuder alla yrkesgrupper heltid som val. Ytterligare 8 procent erbjuder heltid för vissa grupper. Det visar en undersökning i det här numret av KA. Där rätten finns kan det ändå vara så knepigt att få ihop timmarna att man tvekar eller avstår. 
Tänker alliansregeringen driva på med samma piska mot arbetsgivarna som mot löntagarna så att LO-kvinnorna erbjuds anständiga villkor?

Det är så Sverige ser ut, och det är framförallt så det ser ut för kommunalare.
Ungefär 46 procent, 234 000 av Kommunals medlemmar är deltidsarbetande.
Av dem vill cirka 65 000 arbeta mer.
Nästan 100 000 är förtidspensionerade på deltid. De kan aldrig komma upp i tillräckligt många arbetade timmar, om de skulle råka bli sjuka, eller behöva ta ledigt.

Eva Uddén Sonnegård är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m). Hon ser inga hinder. Hennes kommentar till vår reporters fråga, om regeringens syfte är att stänga ute en stor grupp från a-kassan är kort och gott: ”Vårt mål är att alla ska arbeta heltid och finnas på arbetsmarknaden med full kraft.” 
Även förtidspensionärer ska kunna arbeta heltid, det är bara det att ingen (läs förra regeringen) drivit en politik för att de ska kunna komma tillbaks. 

Att moderaterna vill att fler ska arbeta är en sak. Detta vann de sannolikt väljarnas röster på. Men deras närmast stalinistiska attityd och brist på empati  är ändå överraskande! Arbetsmarknadspolitiken är inte ett luftslott, den måste utformas för människor av kött och blod.
Eva Uddén Sonnegård tycks mena att arbetslösheten är självförvållad, samt att deltidspension inte är ”på riktigt”. Med en tillräckligt vinande piska kommer det hela att fixa sig.

Visst är det jättebra om människor, som vill kan få en ny chans på arbetsmarknaden. (Att 100 000 deltidspensionärer egentligen är friska är kanske ändå att vara lite väl optimistisk).
Men, vad hon och regeringen blundar för är den arbetsmarknad, såväl offentlig som privat, som organiserats just för att utnyttja kvinnor, oftast LO-kvinnor, på deltid och timanställningar, efter arbetsgivarens behov.

Kommunals mål är att alla som arbetar deltid ska ha en heltid i botten, för att kunna öka sin arbetstid när de själva vill.
Heltidsljobb påverkar sjuk- och föräldraersättning och framtida pension. Rätt till heltid är alltså en fråga om rätten till egen försörjning och ekonomiskt oberoende. Rätt till heltid behöver bli lika självklar för vårdens och handelns kvinnor som för industrins män. 
Tänker alliansregeringen hjälpa till med detta?

Tre fjärdedelar av deltidarna är kvinnor. Deltidsarbete är en jämställdhetsfråga. A-kassa för deltidare blir därmed detsamma. De nybrutala villkoren i a-kassan, just för deltidarna är därmed diskriminerande.
De kvinnor som nu riskerar att hamna utanför a-kassan och därmed också snabbt kan hamna i svår ekonomisk kris vid arbetslöshet är inte hjälpta av att bli utestängda från tryggheten. 
Visst är deltid ofta en kvinnofälla med sämre inkomster, mindre utveckling och oftast otrygga villkor. Plus risk att få göra merparten av hushållsjobbet hemma.

Men: ska detta vara skäl för att också göra a-kassan dålig och otrygg! Nej, det köper vi inte.
Straffa inte deltidarna, hjälp dem istället!