Av kvinnorna blir 30 procent sjukskrivna med mentala diagnoser, av männen 19.
Men bland manliga barnskötare var 44,3 procent sjukskrivna med mentala diagnoser. Samma siffra för kvinnorna var 33,5 procent. Samma mönster gäller män i andra kvinnodominerade yrken enligt försäkringsbolaget Afas statistik för åren 2003-2004.