Generellt anpassar kvinnor sitt barnafödande utifrån hur arbetsmarknaden fungerar. Det innebär att många kvinnor väntar med att föda barn tills de är fast anställda och stannar kvar hos samma arbetsgivare. Att kvinnor tar ut det mesta av föräldraledigheten skapar löneglapp, pensionen påverkas.
– Kvinnor och män måste dela på föräldraskapet, annars får det effekter på arbetslivet, säger Pia Engström Lindgren.