Kollektivavtal är den enda garanten för schysta villkor på jobbet. Det handlar om trygghet på jobbet för de anställda, att man ska ha rätt lön, rätt antal semesterdagar, försäkringar och pensionsinbetalningar.

Vi från Kommunal kommer självklart att fortsätta kampen för att kräva de rättigheter som de anställda på Curanda har rätt till.
Anställda och före detta anställda på Curanda har uttalat sig i media och gett uttryck för en rädsla för arbetsgivaren och att de inte vågar ha kontakt med facket.
Vi hoppas för de anställdas skull att de som driver Curanda ska teckna kollektivavtal så snart som möjligt eftersom det kan förbättra de anställdas situation och arbetsvillkor.

Lars Johansson, ombudsman Kommunal i Nacka