”Rekordmånga nya jobb 2007”, spår Arbetsmarknadsstyrelsen som tror att jobben kommer inom de flesta yrkesområden. Inom vissa branscher är bristen på arbetskraft redan stor, det handlar främst om byggbranschen, industrin och databranschen. Men arbetsmarknaden börjar också lätta för undersköterskor.
Arbetslösheten för undersköterskor minskade i slutet av förra året, även om det fortfarande finns ett överskott i delar av Väst- och Mellansverige. Samtidigt flaggar Stockholm och övre Norrland för en väntad brist på undersköterskor.

Det här betyder att undersköterskor är en av de yrkesgrupper som ams vill se flytta dit jobben finns.
Ams arbete med att öka rörligheten hos de arbetslösa kommer att skärpas, säger Bo Bylund, chef på Ams:
– Det krävs flexibilitet. Vi måste tydliggöra vilka regler som gäller för att få arbetslöshetsersättning. Vi kommer att lägga ner mer kraft på att se till att de arbetslösa söker de jobb som finns. Det krävs att man är beredd att omskola sig ibland, att pendla, ibland veckopendla eller flytta för att få ett jobb.

Fler måste alltså acceptera att flytta om de kan få ett jobb på annan ort. De arbetslösa ska såväl kontrolleras som stödjas till flexibilitet. Stödet vill Ams ge i form av morötter som starthjälp för arbetslösa (viss ersättning för att starta om på annan ort, flyttbidrag), och flyttstöd till ungdomar under 25 år. Kontrollen ska ske genom att de regler som redan finns för att få arbetslöshetsersättning efterföljs på ett striktare sätt.

Framöver tror Ams att behovet av personal med omvårdnadsutbildning kommer att öka kraftigt och att bristen på utbildade undersköterskor kommer att bli stor. I Ams-rapporten ”Var finns jobben år 2007?” kallas undersköterska för ”ett framtidsyrke”.
Enligt Amschefen Bo Bylund skulle runt hälften av alla ungdomar behöva gå omvårdnadsprogrammet om 8-10 år för att klara det behov av vårdpersonal som då kommer att finnas. Eftersom det inte är så troligt menar han satsningen och ansvaret måste ligga hos KomVux och på arbetsmarknadsutbildningarna.

I dagsläget är dock verkligheten en annan. Utbildningar dras ner och dras in, och utbildningsvikariaten som skulle höja kompetensen hos vårdpersonalen fick ett snabbt slut när regeringen drog in dem i början av mars.
I Ams budgetunderlag som lämnas till regeringen i nästa vecka kräver de resurser som ska användas till starthjälp för arbetslösa (viss ersättning för att starta om på annan ort, flyttbidrag), flyttstöd till ungdomar under 25 år och pengar till yrkesutbildning för lågutbildade ungdomar.

Idag är arbetslösa skyldiga att söka olika typer av jobb på andra orter än hemorten efter 100 dagars arbetslöshet. Regeringen planerar dock att skärpa kraven så att den regeln gäller från första arbetslösa dagen. Ett förslag om detta väntas under våren.