SVAR: Alla anställda är skyldiga att infinna sig på sin arbetsplats när arbetstiden börjar. Att komma senare är nonchalant och kan vara grund för uppsägning. Chefen ska se till att de anställda sköter sina arbetstider och det är märkligt att han/hon inte vet sitt arbetsgivaransvar.
Rapporteringstid ingår i ordinarie arbetstid. Ert schema behöver läggas om så att detta finns med, vilket också är chefens ansvar.
Då det verkar som om varken chefen eller arbetskamraterna bryr sig om dina krav, föreslår jag att du kontaktar din lokala sektion så de kan hjälpa dig ta upp frågan med arbetsgivaren.