SVAR: Jag undrar vad syftet var med er kurs?
Ibland kan andra omständigheter i livet förvärra en upplevelse. Men om det vet jag ingenting. Nu har du fått bekräftelse och stöd från andra kollegor, men du kan inte räkna med att de håller fast vid det om de skulle behöva ”vittna”.
Du bör ta problemet till din fackliga organisation och inte fortsätta må dåligt på egen hand.
Be alltså facket att hjälpa dig till ett samtal med både chefen och den kollega som hoppade på dig och beskriv hur du upplevde situationen då. Börja med ditt arbetsplatsombud eller vänd dig till din sektion!