Det är tidningen Folket som avslöjar att anställda vid kommunen har fått sparken för att de gått sjukskrivna för länge.
– Det är svårt att säga om det är rätt eller fel att säga upp sjukskrivna, säger Jimmy Jansson, (s) vice ordförande i kommunens personaldelegation till Folket.
– Har man uttömt alla utvägar och kommit till vägs ände så måste det bli så här. Men det krävs onekligen att det finns ett schyst system i samhället runt omkring som tar emot de uppsagda.
– Vi gjorde avslut med fem personer, säger Inger Flodfält på vuxenförvaltningen. Men jag tycker det är mer anmärkningsvärt att vi lyckades få 110 av våra sjukskrivna tillbaka helt eller delvis i tjänst.

Det fanns 238 namn på rehablistan förra året.
– Tjugo har fått hjälp till ett annat jobb i kommunen. 21 får tidsbegränsad sjukersättning, fem får sjukersättning tills vidare och nio är deltidssjukskrivna. 26 personer på förvaltningens rehabiliteringslista har en tidsbegränsad deltidssjukskrivning.
För 17 av de anställda gick vikariat eller tidsbegränsad anställning ut. En person sades upp.
Studieledighet, pension och föräldraledighet gäller för dem som återstår.

Under 2005 sa Eskilstuna kommun upp 25 anställda som var långtidssjukskrivna.
De som sägs upp är oftast kommunalare som barnskötare, undersköterskor eller vårdbiträden.
– Kommunen som arbetsgivare har blivit mycket hårdare säger Håkan Unnerdal, ordförande i Kommunal sektion 13, Eskilstuna.
– Det är inget önskeläge för oss som facklig organisation utan mycket olyckligt att det blir så här. Men det är också mycket komplexa fall med anställda som varit sjukskrivna mycket länge, flera år.
Håkan Unnerdal tycker dock att arbetsgivaren ibland väntat för länge med att sätta in rehabilitering. Man har heller inte tittat utöver sin egen förvaltning för att hitta nya arbetsuppgifter.
– En kommun som Eskilstuna är ju en mycket stor arbetsgivare, säger han.