SVAR:Vad ”kängurupäron” är har jag inte lyckas klura ut. Det finns dock två arter känguruäpple, solanum aviculare och solanum laciniatum, som båda hör till familjen solanaceae. I samma familj hittar man också tomat och potatis. Känguruäpplet, som normalt växer i Australien och på Nya Zeeland, odlas hos oss som ettårig prydnadsväxt, men lär i hemländerna också fungera som medicinalväxt.
Känguruäpplet är lätt att fröså på våren och frukterna som kommer senare under hösten är giftiga. Det fungerar bra bådesom enskild planta om man binder upp den, eller som vacker ampelväxt. Som de flesta växter inom denna familj kan de lätt angripas av diverse ohyra. Både löss och spinn brukar tycka om känguruäpplet, så det gäller att vara uppmärksam.