SVAR: Godtagbart skäl till att tacka nej till erbjudet arbete bedöms med stöd av 11 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring. I princip anses de flesta arbeten som lämpliga. Exempel på ett godtagbart skäl kan vara medicinska hinder, vilka ska styrkas med läkarutlåtande om varför arbetet är olämpligt.
Det finns ingen tidsgräns (antal timmar) för rätt att tacka nej till erbjudet lämpligt arbete.