Cristina Husmark PehrssonAlliansregeringen anser att Sverige har för långa sjukskrivningar jämfört med andra länder inom EU.
Ska ni köra över läkarna?
– Absolut inte. Det här initiativet togs av den förra s-regeringen för att långa sjukskrivningstider minskar sannolikheten för återgång i arbete. Det instämmer läkarna i. Läkarförbundet har varit med i arbetet.

Blir det absoluta gränser för hur länge jag får vila från jobbet på grund av värk?
– Nej, sjukskrivningen ska även i fortsättningen vara en sak mellan läkare och patient. Men vad vi vill ha bort är de långa passiva sjukskrivningarna som minskar möjligheterna för människor att återgå till jobbet.  Att inte sätta in tidiga medicinska resurser vid sjukdom skapar onödigt lidande.

Hur ska det här gå till?
– Socialstyrelsen och försäkringskassan ska tillsammans ta fram nya riktlinjer för en ny sjukskrivningsmodell.