SVAR: Din heltidsutbildning ger inte rätt till ersättning från a-kassan. Den är däremot överhoppningsbar.
Om du arbetade tillräckligt mycket året innan du påbörjade studierna kan det arbetet ge rätt till ersättning.