När vi i kommunfullmäktige i Nacka har debatterat krav på entreprenader och auktoriserade företag inom det kundvalssystem kommunen har, så har moderaterna försäkrat att de inte alls är emot kollektivavtal när de säger nej till sådana krav. ”Kommunen ska inte sköta fackets jobb” är deras motivering. Moderaten Mats Gerdau är en av dem som uttalat sig i fullmäktigedebatterna. Nu ifrågasätter han fackets grundlagsstadgade rätt att ta till facklig stridsåtgärd när en arbetsgivare vägrar teckna kollektivavtal.

Det är också intressant att Mats Gerdau så tvärsäkert kan säga att Curanda har villkor för sina anställda som ligger i linje med kollektivavtalet. Det är mer än vad facket vet, liksom de medlemmar i facket som arbetar där. I både Kommunalarbetaren och Nacka Värmdöposten berättar flera anställda om hot från arbetsgivaren om man ställer fackliga krav. De fyra gånger jag besökt blockaden har jag själv sett de tre storväxta männen som står med schäferhund och vaktar kritiska anställda från att prata med fack och press. Det är skamlöst att Mats Gerdau kallar detta för en häxjakt från facket.

Vi från vänsterpartiet har i debatterna påpekat att det är svårt att vara trovärdig i sitt försvar av kollektivavtalsmodellen om man samtidigt tar politiska beslut, väl medveten om att de undergräver denna modell. Nu ser vi också att man från moderaterna öppet ifrågasätter en fullt legitim blockad som syftar till att ett kollektivavtal
ska tecknas. Är det inte dags att bekänna färg, att erkänna att moderatern egentligen aldrig menat något med att säga att man är för kollektivavtalsmodellen?

Lisa Rasmussen,
facklig sekreterare i v
och fd fullmäktigeledamot i Nacka.