Nya Elpriser ska göra det enklare för hushållen att vara aktiva och lättare hitta bland alla elavtal som finns på marknaden.

Bland nyheterna märks:
– Tydligare topplistor med bundna och rörliga avtal.
– Tydligare redovisning av det tillsvidarepris man får om man inte gör ett val.
– Att kunna göra ett personligt urval och hitta förmånserbjudanden baserat på medlemskap i fackföreningar eller andra organisationer.

Förra året hade webbtjänsten i genomsnitt 2600 besök per dag.