Landstingen ska även kunna lägga ut regionsjukhusen till privata företag.
Socialminister Göran Hägglund är glad över att vända ett blad i historien.
– Tiden borde vara förbi att diskutera vad som ska vara offentligt och privat, sade han på en presskonferens och förklarade att nu ska det vara mångfald och ökade valmöjligheter. Personalen ska få välja sin arbetsgivare.

Några revolutionerande förändringar över en natt förväntar han sig inte. Det rör sig inte heller om att sälja ut sjukhusbyggnader men däremot att lägga ut sjukhus på andra, det vill säga på företag och ideella organisationer under en viss tid.
– Vinst är inte av ondo. Den krävs för att kunna investera och för att personalen ska utvecklas, sade Göran Hägglund och fick medhåll av Urban Bäckström, vd för svenskt Näringsliv.

Vilka företag som nu står på kö för att ta över sjukhus, förutom det privata företaget Capio, kunde varken Göran Hägglund eller Urban Bäckström svara på.
Urban Bäckström skyllde på stopplagen, som hade förhindrat en mångfald av företag inom sjukvården. Han tillade att på tio år kan det hända mycket spännande och såg framför sig en stor exportmarknad.
Vården ska bekostas av det offentliga men om det finns överkapacitet på ett sjukhus ska man även kunna ta emot privatförsäkrade patienter.
Något som Kommunal fruktar kan leda till en gräddfil inom vården och därför har sagt nej till. Däremot är inte Kommunal emot vinst i vården.

Just nu pågår ett arbete för att ta fram ett stöd för personal som vill ta över verksamhet, ett så kallat avknoppningsstöd.
Göran Hägglund sade att det kommer att krävas att LOU, lagen om offentlig upphandling ses över. Detta för att personalen ska kunna våga satsa långsiktigt utan att riskera att bli utan jobb.

Stopplagen

Stopplagen trädde i kraft den första januari förra året. Den slopas från och med första juli. Lagen innebar att sjukhus inte fick bedrivas i vinstsyfte. Driften av regionsjukhus skulle stanna kvar i offentlig regi. Inte heller skulle sjukhus, som bekostades med offentliga medel, få ta emot privatförsäkrade patienter.