Samtidigt stoppar alliansregeringen bidragen till kommunernas utbildningar av just personal till äldreomsorgen.
Landet runt finns nu ”halvfärdiga” undersköterskor och vårdbiträden. De har börjat sin vidareutbildning men tvingas nu sluta sin utbildning, eller bekosta den själva.
Regeringen stoppade bidragen just före jul.

Kommunal-Nytt 2/2007 berättar om hur det är i Eksjö. Där började 20 vårdbiträden sin utbildning – på tre terminer – i höstas. Det anställdes utbildningsvikarier, enligt den förra, socialdemokratiska regeringens satsning.
Eksjö kommun valde att betala en del av vårdbiträdenas fortsatta utbildning, men bara till slutet av februari.
Sen får eleverna själva betala – om de kan.
Hälften av dem går tillbaks till jobbet med en halvfärdig utbildning, hur vettigt är det? Förutom besvikelsen som måste värka i alla som satsat tid och energi på att plugga så går även omsorgen miste om en kvalitetshöjning – just den kvalitetshöjning som socialstyrelsen efterlyser i sin rapport!

I sin rapport konstaterar de bland annat:
Att andelen bland de månadsanställda som har formell yrkesförberedande utbildning inte ökat under 2000-talet.
Att en betydande del av arbetet utförs av timavlönad personal, som oftast saknar yrkeskompetens.
Att det kan rekryteras outbildad personal, trots att det finns arbetslösa undersköterskor.

Socialstyrelsen vill ha bättre ordning och skärpta regler.
All personal ska ha en grundläggande yrkeskompetens för att få anställning.
Vad som är godkänd utbildning, hur den ska dokumenteras och vem som ska kunna utfärda examination måste också ses över.
Påbyggnadsutbildningar och specialiseringar behöver utvecklas och de olika formerna för yrkeslärandet behöver ses över. Det gäller gymnsieskolans omvårdnadsproram, Komvux, påbyggnadsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning och kortare högskoleutbildning inom området. Socialstyrelsen tycker även att volymen behöver ökas på – så att fler utbildas än vad fallet är idag.
Det ska även bli lättare att kombinera lärande med praktiskt arbete.

Socialstyrelsen beklagar också i rapporten att det lönar sig så dåligt att utbilda sig. ”Genomsnittsinkomsten bland omvårdnadspersonalen är relativt låg och lönen är i begränsad utsträckning knuten till kompetens.”
Det är inte särskilt motiverande, slår de fast och det är bara att instämma.
Marie-Louise Wahlberg, facklig företrädare och utbildat vårdbiträde tycker att förslagen låter bra. I SvD 20/2/2007 säger hon:
– Hela verksamheten bygger på timarbete och kortare vikariat. En del som kommer in saknar helt språkkunskaper. Det är ett sätt att hålla nere kostnader och löner.

Vård och omsorgen lär ligga de kristdemokratiska ministrarna varmt om hjärtat. Såväl Maria Larsson som Göran Hägglund har talat om vikten av höjd kvalitet.
Att kvalitéten höjs genom att staten själv stoppar utbildningsinsatserna för just undersköterskor, (kanske bara för att dessa infördes av den tidigare regeringen?) verkar vara ett märkligt feltänk.
De som vill utbilda sig och satsa på att få yrkeskunnande ska hjälpas, inte stjälpas!