19 av Europas fackliga organisationer har nominerat henne, bland annat det tyska DGB, det engelska TUC och spanska UGT. Några andra kandidater är inte föreslagna.

Wanja Lundby-Wedin har suttit i Europafackets styrelse sedan 1994 och pekar på sin långa erfarenhet av arbetet där.
– Jag är naturligtvis hedrad och detta visar även på LO:s starka ställning på Europanivå, säger hon.
För henne blir det viktigast att driva kampen för jobben och att man får justa villkor, att alla behandlas lika på arbetsmarknaden. Det är bara ett exempel på det starka sambandet mellan det nationella och det europeiska samarbetet.
– Kollektivavtalen i det land där man arbetar ska gälla, oavsett vilket land man kommer ifrån. En fråga som det svenska LO har drivit starkt.

Wanja Lundby-WedinPå frågan om hur det känns att vara den första kvinnan som blir ordförande inom Europafacket svarar hon att hon har en viss övning i detta sedan tidigare. Detta med tanke på att hon år 2000 blev den första kvinnliga ordföranden inom LO.
Hon tycker att det är en viktig signal att Europafacket vill utse en kvinna, eftersom jämställdhetsfrågorna inte har varit lika framträdande där jämfört med Sverige.
Valet kommer att äga rum på Europafackets kongress i Sevilla i slutet av maj.

ETUC

Europafacket, ETUC, representerar 60 miljoner löntagare från 81 fackliga organisationer i 36 europeiska länder. I Europafacket ingår bland annat LO, TCO och SACO. Viktiga uppgifter är att påverka europeisk politik och lagstiftning och att bygga upp partsrelationer med de europeiska arbetsgivarna.