När maxtaxan inom barnomsorgen infördes 2003 skulle föräldrar som hade sina barn längre på förskola inte behöva betala mer i barnomsorgsavift.

Det förväntade resultatet var att fler arbetslösa skulle gå ut i arbete och de som redan var i yrkeslivet skulle arbeta ännu mer.
En ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), visar att det inte blivit så, även om en svag tendens finns att högutbildade män jobbar något mer. Det har dock inte haft effekt på det totala antalet arbetade timmar.

Att reformen inte lett till förlängda arbetstider förklaras delvis med att barnomsorgen redan tidigare varit kraftigt subventionerad och att ytterligare åtgärder inte fått så stor effekt.