– Flickor i utvecklingsländerna, som tvingas bära vatten flera kilometer, borde hellre gå i skolan och därmed få chans att  påverka samhällsutvecklingen,  säger Ylva Thörn, som även är ordförande för ISKA,  Internationalen för offentligt anställda.

Ylva ThörnI exempelvis Sydafrika tillbringar kvinnorna tillsammans mer än 40 miljoner timmar om året på att hämta vatten. Kvinnor tar hand om barn, som blir sjuka på grund av nersmutsat vatten.
Kommunalarbetaren berättade i nr 15 år 2005 hur kvinnor i Indien uträttade sina behov först när det var mörkt. De ville inte göra detta i dagsljus, men i mörkret riskerade de att bli sexuellt trakasserade och gick ut i grupp. För dem förändrade vattentoaletter deras liv.
Fortfarande saknar 1, 1 miljarder människor vatten.
ISKAs kampanj, ”Vatten, kvinnor, arbetare,” kopplas även till världsvattendagen den 22 mars.

Catherine Vaillancourt-Laflamme är programassistent för jämställdhet på ISKA – kontoret i närheten av Genève.
– I kampanjen ingår att kämpa för att arbetarna på vatten – och reningsverk ska få ökat inflytande, berättar hon.  
Män fattar vanligtvis besluten om var brunnar ska placeras och vilken typ av service som behövs.
 – Vi vill att fler kvinnor ska delta i besluten, säger hon.
Hon påpekar också vikten av att vatten inte är någon handelsvara och att det ska skötas i offentlig regi.
– Fackföreningar runt om i världen kan utöva påtryckningar på sina regeringar. De i sin tur kan se till att vatten undantas i samband med WTO-förhandlingarna.

Och visst blir kvinnors situation bättre med vatten. ISKA har ett exempel från Chaozhou City i Kina. Där lyckades 180 kvinnor från olika byar att bygga vattenanläggningar. Sedan de fick vatten har varje hushåll tjänat 365 timmar om året och kvinnorna kan förvärvsarbeta 44,5 dagar mer och därmed få högre inkomst.

Om ISKA

ISKA, Internationalen för stats – och kommunanställda. Där ingår 600 fackförbund inom offentliga sektorn i mer än 140 länder med sammanlagt 20 miljoner anställda.