Projektet ”Den globala miljön” drog igång den 15 februari och kommer att pågå i cirka tre månader.
Den första månaden ska personalen lämna bilen stående för arbete inom en radie på trehundra meter runt kontoret. Radien kommer sedan att utökas till fem respektive sjuhundra meter innan försöket avslutas.
– Naturligtvis ska inte personalen behöva kånka på tunga kassar från affären hem till vårdtagarna. Undantag kommer att göras i de fall där bilen är absolut nödvändig, säger Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef vid Gällivare kommun.
– Alla måste vara med och ta ansvar för miljön, även i glesbygdskommunerna. Nu på vintern blir det mycket kallstartande av bilarna och det innebär en stor sammanlagd miljöpåverkan, fortsätter hon.

Bland personalen i öppna hemtjänsten är misstänksamheten mot projektet utbredd.
– Som jag ser det är det mer tillbakagång än utveckling. Förr hade vi varken bil eller telefon och det känns som om vi är på väg tillbaka till den tiden, säger Eva Magnusson och får medhåll av kollegan Veronica Delsberg.
– Det här känns mest som ett sätt att dölja besparingar bakom tjusiga miljöprojekt. Ingenting är ju heller nytt, vi har alltid jobbat så att vi låter bilen stå om det bara är en kort sträcka vi behöver förflytta oss. Vi har egentligen behov av ännu en bil per team, men vi har inte fått något som helst gehör för det, så vi känner oss lite överkörda av det här nya projektet, säger Veronica Delsberg.

En uppföljning och utvärdering kommer att göras varje månad, för att se hur bilarna kan utnyttjas på bästa sätt för att spara på kostnaderna för kommunen och minimera miljöslitaget.
Agneta Nordqvist vid Kommunal i Gällivare är försiktigt positiv till projektet, men påpekar samtidigt att det i förlängningen måste beröra andra yrkesgrupper än de traditionellt kvinnodominerade för att det ska vara rättvist och solidariskt .
– Det är nästan alltid kvinnorna som förväntas ställa upp och ta ansvar när det kommer till effektiviseringar och besparingar. Man skulle ju kunna tänka sig motsvarande projekt inom exempelvis service- och teknikförvaltningen, där det arbetar mest män. Men generellt tycker jag att det är en bra idé som på sikt gynnar våra medlemmar, säger Margareta Nordqvist.