Anders KnapeHan är oppositionsråd i Karlstad, och den 27 mars blir han ny ordförande i SKL som är Kommunals viktigaste motpart i vårens avtalsförhandlingar.

Vad är den viktigaste frågan för kommuner och landsting de kommande åren?
– Rollen som arbetsgivare är det viktigaste, sen att värna kommunernas och landstingens självstyre – och att få statsmakterna att skicka med pengar när de ger oss nya uppgifter. Men klimatfrågan kommer vi också att få jobba mycket med de kommande åren.

Kommer det att finnas tillräckligt med arbetskraft till sjukvården och äldreomsorgen i framtiden?
– Alla branscher kommer att få tampas hårdare om arbetskraften. Sverige liksom hela Västeuropa kommer att behöva människor utifrån för att klara de åtaganden vi har och krav människor ställer.

Vad vill du göra för att få upp kvinnolönerna?
– En kombination av arbetskraftsbrist och breddad arbetsmarknad för kvinnor kommer att leda till högre löner. Fler aktörer inom de branscher där kvinnor arbetar påverkar lönerna.

Är det OK att privata hemtjänstföretag som vägrar teckna kollektivavtal får uppdrag i kommunerna?
– Det är upp till varje enskild kommun att ställa krav på de entreprenörer de anlitar. Ibland ställer vi så höga krav i vår upphandling att små och nystartade företag inte har en chans att få uppdrag.
– Jag kan inte i den roll jag har nu gå ut och peka med hela handen åt kommuner och landsting. De måste agera utifrån sina olika förutsättningar inom de lagar och regler som gäller. SKL är en medlemsorganisation, våra krav på självstyrelse skulle inte vara trovärdiga om vi från SKL plötsligt började försöka styra kommuner och landsting.