SVAR: Lagen om anställningsskydd reglerar att en arbetstagare
som varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren automatiskt ska övergå till en tillsvidareanställning.
Har du arbetat så länge ska du alltså bli tillsvidareanställd.
Lagen säger också att du har företrädesrätt om du varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Det innebär att du ska erbjudas arbete. Kontakta din sektion angående problemet med att dina dagar ”låstes upp” i och med att du gick in och arbetade en dag.