Sturmark är allvarligt oroad över att religiösa fundamentalister får utrymme och levererar en 250 sidor lång argumentation för en humanistisk livssyn där människan styrs av förnuft och vetenskap. Bevis för att Gud inte existerar staplas på varandra och all religion och andlighet avfärdas som vanföreställningar.

Christer Sturmark frågar sig om religionen utvecklats till en kollektiv tvångsneuros. Tankar som säkert är svårsmälta för många.