Totalt tecknades 3 906 hängavtal förra året. I 98 fall varslade facket om stridsåtgärder för att få ett avtal. Och i 18 fall genomförde facket stridsåtgärder för att tvinga arbetsgivaren att skriva på. I fyra fall genomförde facken sympatiåtgärder till stöd för det förbund som var i konflikt.

Medlingsinstitutets jurist Kurt Eriksson säger att förra året fick den fackliga blockaden något av ett massmedialt genombrott. Den typen av fackliga stridsåtgärder uppmärksammas mycket mer nu än tidigare, exempelvis nu senast mot en salladsbar i Göteborg.
– Vi kan säga att blockaden blev 2006 års fackliga stridsåtgärd. Vår bild är ändå att den är ovanlig, säger Kurt Eriksson.
Antalet tvister som Medlingsinstitutet fick på sitt bord nästan fördubblades 2006 jämfört med året innan, från 70 till 138. Institutets uppgift är att försöka hitta en lösning som fack och arbetsgivare kan enas om utan att det blir konflikt eller för att få slut på konflikten.
– Att vi har fått fler ärenden beror bland annat på att Kommunal har blivit aktivare för att få avtal med privata företag i kommunal verksamhet, säger Kurt Eriksson.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson säger i en kommentar att Medlingsinstitutets rapport visar att Svenskt Näringsliv målar en falsk bild av arbetsmarknaden.
– Den svenska arbetsmarknaden är ”i det närmaste konfliktfri”. De stora fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO och dess medlemsförbund är fortsatt ansvarsfulla, säger han.
Medlingsinstitutets rapport visar att lönespridningen har ökat. De som redan tjänar mest har fick förra året en bättre löneutveckling än andra.

Lönerna i Sverige ligger något högre än i andra EU–länder. Men samtidigt har Sverige en högre produktivitetsökning vilket ökar utrymmet för löneökningar. Lönerna i landet har dock inte ökat lika mycket som produktivitetsökningen under senare år.
I år ska 500 avtal om löner förhandlas om. Det kommer att beröra tre miljoner anställda i privata företag och i offentlig verksamhet. Det blir den största avtalsrörelsen sedan början av nittiotalet.