– Arbetsgivarna är i otakt med tiden och vad Sveriges löntagare vill ha, förklarade LOs avtalssekreterare Erland Olausson när undersökningen presenterades idag. Rapporten visar att LO har ett starkt och brett stöd för de avtalskrav vi för fram, höjda lägstalöner och jämställdhetspott.

Drygt 8000 löntagare; arbetare, tjänstemän och akademiker, intervjuades våren 2006 om vad de tycker är rimlig lön för olika yrken, hur stora löneskillnaderna ska vara och vad som ska ge högre lön.
En av frågorna handlade om vad som är viktigt i arbetet för hur hög lönen ska vara. Nio av tio tycker att ansvar för vård och omsorg om människor är en sådan faktor. Bara varannan tycker till exempel att ansvar för dyra maskiner är viktigt.

Ska de mer välbetalda stödja låginkomsttagarna i avtalsrörelser, eller bara se till den egna gruppen?
Här finns en klar majoritet för stöd till låginkomsttagarna, starkast bland LO-medlemmar med 71 procent, bland TCO-medlemmar 60 procent och lägst bland SACO-medlemmar med 47 procent. Bland LO-förbunden är det Kommunal, IF Metall och Seko som tydligast vill ha en solidarisk lönepolitik.

Bland de tolv yrken som de intervjuade har fått sätta ”rimlig” lön på, hamnar läkarna överst, och kassörskor lägst. Men lägsta lönen hamnar på cirka 19 000 kr och den högsta strax över 30 000. I verkligheten är löneskillnaderna mycket större, en läkare har ungefär tre gånger så hög lön som kassörskor.

Andra siffror ur rapporten:
– 86 procent av alla löntagare anser att kvinnor har för låg lön
– 81 procent av alla anser att löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper är för stor (kommunalarna 90 procent)

Om rapporten

Intervjuerna som gjorts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av LO kommer att resultera i sju rapporter i serien Röster om facket och jobbet, detta var den andra. Senare i vår kommer en rapport om Ungdomarna och facket och Facket i storstäderna.